raajjemv logo
ޕިއްޒާ ބޯނާ ވެކްސިން ޕްރޮމޯޝަން
ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ހާއްސަ އޮފާރއެއް
 
ވެކްސިން ޖެހުމުން 10 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
 
ވެކްސިން ކާޑު ހިފައިގެން ދިއުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް
ފާތިމަތު އުދުމާ
1,825
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 22:00
ޕިއްޒާބޯނާގެ ޕިއްޒާ - ވެކްސިން ޖެހުމުން ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ހާއްސަ އޮފާރއެއް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި
ޕިއްޒާބޯނާ

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އޮފަރ އެއް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ބުނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ވެކްސިން ކާޑު ހިފައިގެން ޕިއްޒާ ގަންނަންދާ ފަރާތްތަކަށް 10 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނީ ހަމައެކަނި ޓޭކްއަވޭ އޯޑަރުތަކަށް ކަމަށް ޕިއްޒާ ބޯނާއިން ބުނެއެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނީ މިގޮތަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ ޕިއްޒާ އަކީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކެއުމަކަށް ވެފައި، މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ސަބަބުން ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުން ކޮވިޑް19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހިތް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕިއްޒާ އަކީ މާލޭގައި ލިބެން ހުންނަ ޕިއްޒާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޕިއްޒާއެވެ. ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ޕިއްޒާ ލިބެން ހުންނަ އިރު، ތަފާތު ހަފްލާތަކަށް ހާއްސް ޕިއްޒާވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ. ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕިއްޒާ މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެއިން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް