ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 16:19
ޕިއްޒާ ބޯނާ
ޕިއްޒާ ބޯނާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޕިއްޒާ ބޯނާ
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕިއްޒާ ފޮށިން 10 ތަރި އެއްކޮށްގެން، ހިލޭ ޕިއްޒާއެއް
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 15 އެޕްރިލް އިން ފެށިގެން ޖުލައި 31ގެ ނިޔަލަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން, ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ޕިއްޒާ ފޮށިން 10 ތަރި އެއްކޮށްގެން، ހިލޭ ޕިއްޒާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 15 އެޕްރިލް އިން ފެށިގެން ޖުލައި 31ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޕިއްޒާ ފޮށީގައި ހުންނަ ތަރި ހުންނާނީ ކަފާލައިގެން ނެގޭގޮތަށެވެ. ހިލޭ ޕިއްޒާ ލިބޭނީ އެފަދަ 10 ތަރި އެއް ކުރުމުންނެވެ.

އަދި ކަސްޓަމަރަށް ޕިއްޒާ މެނޫ އިން ރެގިއުލަރ ސައިޒްގެ ކޮންމެ ޕިއްޒާ އެއްވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ހިލޭ ލިބޭ ޕިއްޒާ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ޓޭކްއަވޭ ނުވަތަ ބަލާ އައުމުން ދޫކުރާ ޕިއްޒާ އެއް ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް