raajjemv logo
ޖޭކޭ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް
ކަޝްމީރުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑޯ ވޮލީބޯލް ލީގެއް ބާއްވައިފި
 
ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނުން ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތައް ހަނދާނުން ފޮހެލާން ޖެހޭ
 
މި މުބާރާތުގައި 8 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
އަތޫފް އާތިފް
1,073
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 07:03
ކ. މާލެ
ކަޝްމީރުގައި ބޭއްވި ވޮލީބޯލް ލީގުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ ޓައިމްސް

އިންޑިއާގެ ކަޝްމީރުގައި ޖޭކޭ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑޯ ވޮލީބޯލް ލީގެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ކަޝްމީރުގެ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ހޯލުގައި ބެއްވި ވޮލީ ލީގުގައި 8 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޖޭކޭ ސްޕޯޓްސްއިން ބުނީ މި ލީގަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ކަޝްމީރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ލީގެއް ކަމަށާއި، މިއީ ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތަށް ލިބުނު ތަރުހީބު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ޖޭކޭ ސްޕޯޓްސްއިން ބުނެއެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ މިފަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މުސްތަގުބަލުގައި ކަޝްމީރުގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްތައް ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނުން ހިތުން ފޮހެލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކަޝްމީރުން އިންޑިއާގެ ޓޮޕް ލެވެލް ކުޅުންތެރިން އުފެދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުން ކަޝްމީރުގައި މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ ނުވަ މަސް ފަހުން ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ކަޝްމީރުގައި ގިނަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވިގެންދިޔައިރު، މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ސްނޯގައި ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް ވެސް ބާއްވައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް