raajjemv logo
އިޓާލިއަން ލީގު
މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓައަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
 
މިލާން އަތުން އިންޓަ މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި މިލާން އޮތީ 53 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,774
ކ. މާލެ |
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 00:31
މިލާނާއި އިންޓަ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ 3-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާނުން އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

ސަން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވީ ފަސޭހަކަމާއެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އިންޓަގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު އިންޓައަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން މިލާނުގެ ޒްލަޓާން އިބްރާހިމޮވިޗާއި ތިއޯ ހެނާންޑޭޒަށް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އިންޓައިން ލީޑު ފުޅާކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އިވާން ޕެރިސިޗް ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މާޓީނޭޒެވެ.

އަދި މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ލުކާކޫ ވަނީ އިންޓަގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑާއެކު ލުކާކޫ ވެފައިވަނީ 1950 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި އިންޓަގެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އެ ފަހަރު ހަތަރު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކީ ބެނީޓޯ ލޮރެންޒީއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން ލިބުނު 53 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މިލާނަށް 23 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 49 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި ރޯމާ އާއި، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް އެޓަލާންޓާ އަދި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯއަށް 43 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 21 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް