ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 13:31
ވަޔަޑޮލިޑާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ން
ވަޔަޑޮލިޑާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ރެއާލަށް
 
ލެވަންޓޭ އަތުން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބަލިވިއިރު، އޭގެ ފައިދާނަގައި ދެވަނައިގައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެތުލެޓިކޯއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 2-0 ން އެތުލެޓިކޯ ބަލިވިއިރު، ރެއާލުން ވަނީ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ވަޔަޑޮލިޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، ރެއާލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަސެމީރޯއެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު އެތުލެޓިކޯ މި ވަގުތު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 23 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 55 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް 24 މެޗުން ވަނީ 52 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާ ތިންވަަނައިގައި އޮތީ 22 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް