ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 18:45
ނޭޓޯގެ ލީޑަރުންނާ އެކު ބައިޑްން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ނޭޓޯގެ ލީޑަރުންނާ އެކު ބައިޑްން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ރޮއިޓާސް
ނޭޓޯ ސަމިޓް ފެށުން
ބައިޑްން ރަޝިއާ އަށް ދެއްވި ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާ ތަކަކުން ނޭޓޯ ސަމިޓް އެމެރިކާގައި ފެށިއްޖެ
ހަނގުރާމަ ނިމިގެން ދާނީ ޔޫކްރެއިން މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮވެގެން ކަމުގައި ޖޯޝާ ފޯރީގައި ބައިޑްން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާ އިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކުން ދިފާއު ވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑްން ޔޫކްރެއިނަށް މުޅިން އައު 5 އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވައުދާއެކު ނޭޓޯ ސަމިޓް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރަޝިއާ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ދެއްވައިފިއެވެ.

ވަރަށް ޖޯޝާއެކު ބައިޑްން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ނޭޓޯ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަސްކަރީ އިއްތިހާދު އޮތީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނެތް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށް ކަމުގައެވެ.

ބައިޑްން ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން ޖަރުމަން ވިލާތާއި، އިޓަލީ އާއި ނެދަރލޭންޑްސް އާއި ރޫމެނިއާ އާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕެޓްރިއޮޓް މިސައިލްގެ ބެޓްރީއާ އެހެނިހެން ގުޅުން ހުރި އަސްކަރީ އިކުއިޕްމެންޓް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަ ނިމިގެން ދާނީ ޔޫކްރެއިން އަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮވެގެން.
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑްން

ބައިޑްން މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވުލެޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެ ގައުމަށް އެއަރ ޑިފެންސް ނިޒާމްތައް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރަކު ތަކުރާރު ކޮށް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަހުސް ގައި ބައިޑްންގެ އަޑުފުޅު ގައި ހުރި ނުސާފު ކަމާއި ކުރަކި ކަމުގެ ސަބަބުން ބައިޑްންގެ ކެންޑިޑެސީ އާ މެދު ސުވާލު އުފެދި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މޫޑް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހު ދެއްވި 13 މިނެޓްގެ ތަގުރީރުގައި އޭނާގެ އަޑުފުޅު ހުރީ ކުރިއާ ޚިލާފަށް ޖޯޝާ ފޯރި އެކުލެވޭ ގޮތުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަން ނޫސްވެރިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާ ދެމި އެއް ނޯންނާނެ، ދެމި އޮންނާނީ ޔޫކްރެއިން.
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑްން

ނޭޓޯގެ އަހަރީ ސަމިޓް ގައި ބައިވެރިވުމަށް މެމްބަރު 32 ގައުމުގެ ލީޑަރުން ވަނީ ވޮޝިންގޓަނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ނޭޓޯ ސަމިޓްގެ ފޯކަސް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލަ އަށެވެ. އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ސަމިޓުން ޔޫކްރެއިނަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ އަދި އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެޓޯގެ މެމްބަރުން ވެފައިވާ ވައުދު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް، ސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލު ކުރައްވާ، ޔޫކްރެއިނަށް ބޭނުންވާ އެހީ އާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް