ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 11:30
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ އަދި އެންޒޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ އަދި އެންޒޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024
ކެނެޑާ ބަލިކޮށް، ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް
މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ އުރުގުއޭ ނުވަތަ ކޮލަމްބިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް (ކޮޕާ އެމެރިކާ)ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކެނެޑާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް އަށް ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހު މެޓްލައިފް ސްޓޭޑިއަމްގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރިއިރު، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވެސް ދެ ޓީމު ވަނީ ބައްދަލު ކޮށްފަ އެވެ. އެ މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން އޮތީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ކެނެޑާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާޖެންޓީނާ އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 22 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ރޮޑްރީގޯ ޑި ޕޯލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އެންޒީ ފެނާންޑޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި މެސީ ޖެހި އެ ލަނޑަކީ، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

މޮޅާއެކު އާޖެންޓީނާ އިން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ އުރުގުއޭ ނުވަތަ ކޮލަމްބިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް