ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2024 | ހޯމަ 08:41
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޮރިވަލް ޖޫނިއާ
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޮރިވަލް ޖޫނިއާ
ރޮއިޓާސް
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024
ބްރެޒިލް ކެޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަން: ޖޫނިއާ
ޖޫނިއާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބްރެޒިލްގައި މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ އިތުރަށް ކުރިއަރާނެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް (ކޮޕާ އެމެރިކާ)ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވެ، ބްރެޒިލް މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޮރިވަލް ޖޫނިއާ ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލް ނިކުތީ އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށެެވެ. އެ މެޗުން ބްރެޒިލް ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީއިރު ވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހެ އެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ގައި ބްރެޒިލް އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ދެ ޕެނަލްޓީ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޫނިއާ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގައި ކުރިއަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ކެތްތެެރިކަމާއެކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވެ، މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްކޮށް އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ ފަހުން، އެ މަޤާމަށް ޖޫނިއާ ހަމަޖެއްސީ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫނިއާ ބުނީ، ލިބުނު ވަގުތާއެކު މުބާރާތަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވާާން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލް އަށް ލިބުނު ނަތީޖާ އަކީ، އުންމީދު ކުރި ނަތީޖާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށާއި، މުބާރާތުން ޓީމު ކެޓުމުގެ ޒިންމާ ވެސް ނަގާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޖޫނިއާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ބްރެޒިލްގައި މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ އިތުރަށް ކުރިއަރާނެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޓީމާ ހަވާލުވެ އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުންް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޫނިއާ ބުނީ، އެކަންކަމަކީ ވަގުތު ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަރުހަލާއެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަނގަޅު އަދި މޮޅު ޓީމެއް ބިނާ ކުރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވެސް ޖޫނިއާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިއީ ބްރެޒިލާ އޭނާ ހަވާލުވީ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މުބާރާތްކަން ފާހަގަކޮށް ޖޫނިއާ ބުނީ، ނަތީޖާ ޤަބޫލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެެއަށްފަހު އޭނާ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލް ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް ޖޫނިއާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން، އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަނެއް ދެ މެޗުން އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، އަނެއް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ބްރެޒިލް ވަނީ އެންމެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފަ އެވެ. އެ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލް ބަލިވީ އާޖެންޓީނާ އަތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް