ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 10:29
ބްރެޒިލް އާއި ކޮސްޓަ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބްރެޒިލް އާއި ކޮސްޓަ ރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024
ކޮސްޓަ ރިކާ ކައިރިން ބްރެޒިލަށް މޮޅު ނުވެވުނު
ބްރެޒިލް އަކީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ލިސްޓުގައި ވެސް ހިމެނޭ ޓީމެއް.

ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާާރާތް (ކޮޕާ އެމެރިކާ)ގައި ކޮސްޓަ ރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބްރެޒިލް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ބްރެޒިލް ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. މި ގްރޫޕުގައި ބްރެޒިލް އާއި ކޮސްޓަ ރިކާ އާއެކު ދެން އޮތީ، ކޮލަމްބިއާ އާއި ޕެރަގުއޭ އެވެ. ބްރެޒިލް އަކީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ލިސްޓުގައި ވެސް ހިމެނޭ ޓީމެކެވެ.

ސޮފީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި، އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ބްރެޒިލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން މެޗުގެ ކުރީ ކޮޅު ބްރެޒިލްގެ ރޮޑްރީގޯ އާއި ލޫކަސް ޕަކޭޓާ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ އަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފަ އެވެ.

މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރެޒިލްގެ މާކީނިއޯސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރު) ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަތުމަށެވެ. އެއީ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރި ކަމަށް ނިންމައިގެންނެވެ.

މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ބްރެޒިލް އޮތީ ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ކޮސްޓަ ރިކާ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބްރެޒިލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ ޕެރަގުއޭއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް