ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 09:55
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮރޭސް އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓޮރޭސް އުފާ ފާާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ފުރިހަމަ ރެކޯޑާއެކު ސްޕެއިން ގަދަ 16 އަށް
މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ސްޕެއިން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ތިން ވަނަ މެޗުގައި އަލްބޭނިއާ ބަލިކޮށް، ފުރިހަމަ ރެކޯޑާ އެކު ސްޕެއިން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެެ ތިން ވަނަ މެޗަށް ނިކުތްއިރު ވެސް، ސްޕެއިން އަށް އޮތީ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އެއީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްޕެއިނުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ނިކުތީ އަލްބޭނިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަލްބޭނިއާގެ މައްޗަށް ސްޕެއިނުން ކުރި ހޯދީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ސްޕެއިންގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިނަަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފެރާން ޓޮރޭސް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޑެނީ އޮލްމޯ އެވެ. މެޗުގައި ސްޕެއިނުން ވަނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ސްޕެއިން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް