ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 13:03
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ލޫކާކޫ އަށް ވީއޭއާރުގެ ބަދު ނަސީބު، ބެލްޖިއަމަށް ހަމަޖެހުމެއް
މި ގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ހަތަރު ޓީމަށް ވެސް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓު.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޮމޭނިއާ ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމް އިން މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ އުންމީދު ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ރޮމާނިއާ ވަނީ އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބެލްޖިއަމް އަށް ކޮންމެހެން ވެސް މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ބެލްޖިއަމް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ރޮމެލޫ ލުކާކު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޔޫރީ ޓީލަމަންސް އެވެ. ބެލްޖިއަމް އިން އެ ޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ލުކާކޫ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރު) އިން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް ލުކާކޫ ޖެހި ލަނޑު ވީއޭއާރުން ވަނީ ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކެވިން ޑި ބްރޭނާ އެވެ.

މޮޅާއެކު ބެލްޖިއަމް އޮތީ ގްރޫޕް އީގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ހަތަރު ޓީމަށް ވެސް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ވަނައިގައި ރޮމޭނިއާ އޮތްއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ސްލޮވޭކިއާ އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތޫ ޔޫކްރެއިންނެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޮމޭނިއާ ނިކުންނާނީ ސްލޮވޭކިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ބެލްޖިއަމް ނިކުންނާނީ ޔޫކްރެއިންއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް