ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 09:20
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ޑެންމާކުން އިންގްލެންޑާ އެއްވަރު ކޮށްފި
ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންގްލެންޑު ނިކުންނާނީ ސްލޮވޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލެންޑު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް ސީ ގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ޔަގީން ކުރަން އިންގްލެންޑަށް ފުރުސަތު އޮތެވެ. ނަމަވެސް މެޗު އެއްވަރުވުމުން އެ ޓީމަށް ޖެހޭނީ ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ.

ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ވެސް އިންގްލެންޑުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ނަަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެވެ. އެއީ ޑެންމާކުގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައެއް އެއް ފަހަރުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މެޗުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޑެންމާކުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަަމަ ކުރެވުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގެ އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މޯޓެން ހިއުލްމަންޑް އެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ އަރިމަތީ ދަނޑީގައި ޖެހިފަ އެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއެކު ވެސް އިންގްލެންޑު އޮތީ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި ޑެންމާކަށް ދެ ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ތިން ވަނައިގައި ސްލޮވޭނިއާއާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ. އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ފުލުގައި އޮތީ ސާބިއާ އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންގްލެންޑު ނިކުންނާނީ ސްލޮވޭނިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް