ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 09:08
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ކޮބީ މައިނޫ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ކޮބީ މައިނޫ
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
ކޮބީ މައިނޫގެ ޝުކުރު ޓެން ހާގަށް!
މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ސާބިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، އެ މެޗުގައި މައިނޫ ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެފައި.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ކޮބީ މައިނޫ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޔުނައިޓެޑާއެކު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2030 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މައިނޫ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 35 މެޗުން ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި މަައިނޫ ދައްކަމުން އައި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ވަނީ ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ޖާގަ ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންގްލެންޑުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ސްކޮޑުން ވެސް އޭނާ އަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ސާބިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، އެ މެޗުގައި މައިނޫ ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެފަ އެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ލިބުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މައިނޫ ބުނީ، ޓެން ހާގަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ޓެން ހާގްގެ ފަރާތުން އެތައް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މައިނޫ ބުނީ، ޓެން ހާގަަށް އެންމެ ޙައްގު ޝުކުރު އޭނާ އަށް އަދާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި ޓެން ހާގް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މައިނޫ ބުނީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ދެ ތައްޓެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މައިނޫ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓެން ހާގަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށާއި، ޓެން ހާގްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑު ކުރިއަށް ދަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން މައިނޫ ވަނީ، އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ޓީމުތަކަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 17 އަހަރުން ދަށް، 18 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް