ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 09:28
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިސާ ނުދީގެން އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
އެފްއޭއެމް އިން ނުދައްކާ އޮތް ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން، ޓީމުތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފީ އަދި ސާފް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ހިމެނޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން، 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިސާ، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ހަމަޖައްސާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، އެފްއޭއެމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (ސާފް)ގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ސާފްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެ ވާހަކަ ދެކެވިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގެ ފައިސާ އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ވަނީ، ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ހަމަޖައްސާފައި ނުވާ ފައިސާ ތަކުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އިނާމު ހިމެނެ އެވެ. އެ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ނޭޕާލް ބަލިކޮށް، މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ އިންޑިއާ އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ދީފައި ނުވާއިރު، ސާފް އަށް އެފްއޭއެމުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ވެސް އޮތީ ނުދައްކަ އެވެ.

ސާފްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ. ބައްސާމާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާތީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްސާމް ބައިވެރިވީ ވާޗުއަލް ކޮށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސާފްގެ މެމްބަރުން ވަނީ، އެފްއޭއެމުން އެ ފައިސާ ނުދައްކާތީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައްސާމް ބުނެފައި ވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރިއަަށް އޮތް ދައުރަށް ވެސް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމާފައިވާ ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބަށް ފަހު ތިން މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފައިސާގެ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ސާފް އަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވާ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު ސާފުން ވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލަ އޭޝިއަން ފުޓުބޯޅަ ކޮންފަޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ)ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި ފައިސާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރާ ފަރާތަކީ ބައްސާމް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) ޙުސެއިން ޝަމީމް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ބައްސާމާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތުގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮތް ޝަރީއަތުގައި ބައްސާމް ވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުން ނިންމީ އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑުޖެހިފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން އިއުލާން ކުރި އިންތިޚާބުގައި ބައްސާމް ވާދަ ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ އިންތިޚާބު ބާތިލުކޮށް، ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ދެން އިއުލާން ކުރި އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރަން ބައްސާމް ވަނީ ފޯމު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގޮސް، މިހާރު އޮތީ މަޑު ޖެހިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޭއެފްސީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)ގެ ޚާއްސަ ޓީމެއް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެެވެ. އެ ދަތުރުގައި އޭއެފްސީ އަދި ފީފާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ގިނަ ކަންކަމެއް ބަލައިފަ އެވެ. އަދި އެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އިން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ފީފާ އިން ނިންމާނެ ނިންމުމަކަށެވެ.

- ކޮމެންޓް