ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 13:34
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލްއާއްމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުން ވައިޓް ހައުސް ކުރިމަތީގައ
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލްއާއްމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުން ވައިޓް ހައުސް ކުރިމަތީގައ
އޭއެފްޕީ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން ހިތްވަރުދޭތީ ވައިޓް ހައުސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި
 
ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ދެފުއް ދެގޮތް ސިޔާސަތާ މެދު އަޑު އުފުލާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް އިޒްރޭލަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ނުރުހުންވެ ފަލަސްތީނަށް ތާއިދު ކުރާ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ވައިޓް ހައުސް ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.

"ރަތް ރޮނގު" މި ނަމުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޮޝިންގޓަންގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބީ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ހަމަލާ ތަކުގައި ޝަހީދުވެފައިވާ މީހުންގެ ނަންތައް ލިޔެފައިވާ ދިގު ބެނާ އެއް ހިފައިގެންނެވެ.

ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން މަރުވަމުން ދާއިރު އެމެރިކާގެ ރައީސް އިޒްރޭލުގެ ކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަވެ ހުންނަވާ މައްސަލައިގައި އެތައް ބަޔެއްގެ ނުރުހުމާ ފާޑު ކިޔުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މެއި މަހު ރަފަހް ސިޓީގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން ހިންގި ގަތުލުއާއްމާ މެދު މުޅި ދުނިޔޭގެ ރުޅި އިޒްރޭލަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔަ ދަނޑިވަޅުގައި ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން އަދި "ރަތް ރޮނގު" ހުރަސް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން މީޑިއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ ޖޯ ބައިޑްން ދައްކަވާ އެއްވެސް ވާހަކަ އަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގައި އެމެރިކާގެ ދެފުއް ދެގޮތް ސިޔާސަތާ މެދު އަޑު އުފުލާ، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު އޭފްޕީ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ހަނގުރާމަ އަވަހަކަށް ނިމުމަކަށް އައުން އެއީ އެންމެންގެ އުއްމީދު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ވިދާޅުވާ އެއްޗަކާ އެއްގޮތައް އެމެރިކާގެ ރައީސް އަމަލު ނުކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށާއި މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ތިބީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރަތް ހެދުމުގައި ފަލަސްތީންގެ ދިދަ ހިފައިގެން ގިނަ ބައިވެރިން ފެނުނު މުޒާހަރާގައި "ބައިޑްންގެ ރަތް ރޮނގަކީ ދޮގެއް" "ކުޑަކުދިންނަށް ބޮން އެޅުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ދިފާއުވުމެއް ނޫން" ފަދަ ގޮވުންތައް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

މުޒާހަރާ އާ ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސް ހުންނަ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވާ ކަން މީޑިއާތަކުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. މުޒާހަރާ އަށް ވަރަށް ދުރު ހިސާބުތަކުން ވެސް ބައިވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީ އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގާޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 36،801 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން 83،680 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކުގައި މި މުއްދަތުގައި އިޒްރޭލުން މަރުވެފައިވަނީ 1،139 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް