ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 09:58
ސްޕެއިނުން ނޮތަން އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެއިނުން ނޮތަން އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު
ނޮތަން އަޔަލެންޑް އަތުން ވެސް ސްޕެއިން އަށް ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅެއް
މިއީ މި މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ސްޕެއިނުން ކުޅުނު ފަހު މެޗު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ނޮތަން އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް، ސްޕެއިން ފަސް ލަނޑުގެ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

މިއީ މި މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ސްޕެއިނުން ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދެ މެޗު ވެސް ސްޕެއިނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ފަސް ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ނޮތަން އަޔަލެންޑުން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ސްޕެއިނުން ވަނީ ފަަހަތުން އަރައި ފަސް ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ނޮތަން އަޔަލެންޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑެނިއަލް ބަލާޑް އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޕެޑްރީ އެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ސްޕެއިން އަށް ލީޑު ހޯދައިދީފަ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޕެޑްރީ ޖެހީ 29 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ފަބިއަން ރުއިޒް ޖެހީ 35 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ސްޕެއިންގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މިކޭލް އޮޔާޒަބާލް އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބެންޗުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީން ޔޫރޯ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ސްޕެއިން، މިއަހަރުގައި ލައްވާލާފައި އޮތީ ވަރުގަދަ ގުރޫޕެއްގަ އެވެ. ސްޕެއިން އާއެކު ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ތިން ޓީމަކީ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީ، ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އަލްބޭނިއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް