ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 18:34
ކަމަދޫގެ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކަމަދޫގެ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަޟްޙާ ޢީދު 1445
ބ.ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް މި ފަހަރު ރާއްޖެޓީވީ އިން ގެނެސްދެނީ! ވަރަށް ފޯރި ގަދަ!
ހައްޖު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް އޮންނާނެ
ބަނޑިޔާޖެހުމާއި، ފަތި ޖެހުން ފަދަ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކަމަދޫގައި ފެނިގެންދާނެ
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ ފޯރިގަދަކޮށް ކަމަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ކުލަ ގަދަ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ބާއްވާ ބ.ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވީ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ ފޯރިގަދަކޮށް އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަޤާފީ ހުރިހާ ކުޅަވަރުތައް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބަނޑިޔާޖެހުމާއި، ފަތި ޖެހުން ފަދަ ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ފެނިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ދުވަހުގެ ރޭ އެ ރަށުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ރަށުގެ 100 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުރިއަށްދާ އެ ހަރަކާތަކީ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަމަދޫގެ ނަމުގައި މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައްޖު ދުވަހުގެ ރޭ ސްޓޭޖް ހުޅުވުމުގެ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން އީދު ބަންދުގެ ނިޔަލަށް 5 ދުވަސް ވަންދެން މެދު ނުކެނޑި އެ ރަށުގައި ޢީދު ހަރަކާތްތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޭގަނޑު ކުޅިވަރުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއް ރޭގެ ރޭގަނޑު ބޮޑޫމަސް ދުއްވުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި 3 ރޭ ސްޓޭޖް ޝޯ އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ޢީދާއި ދިމާކޮށް ރަށަށް ބޭރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަންނާނެ ކަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސްތައްވެސް ވަނީ ފުރިފައި ކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަމަދޫގެ ހުރިހާ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކެއް ވެސް ވަގުތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެންސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް