ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 19:26
ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ހަރަކާތްތައް
ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަދޫ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ހަރަކާތްތައް
ޢީދުގެ ހަރަކާތްތައް
ފޯރި ގަދަ އެތައް ހަރަކާތްތަކަކާއި އެކު ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ނިންމާލީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ފަހު!
މި ޢީދުގައި ކަމަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ވަނީ ލިބިފައި

މި ފަހަރު އީދުގައި އެންމެ ވިދާލި ރަށަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް ކަމަދޫއޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ޖޯށާއި ފޯރީގައި އީދުގެ މަޖާ އެންމެ ގަދަ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މިފަހަރު ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ކަމަދޫ ވިދާލައިފިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކަމަދޫގައި މިހާ ކުލަ ގަދަކޮށް ޢީދު ފާހަގަކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ.

ރަށަށް ލޯބި ކުރާ ރަށް ވަންތަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަދޫ އަށް މިއީ ހަމައެކަނި ޢީދުގެ އިހުތިފާލާއި ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމޫނާ އެކުވެރި ކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމެއް ފެނިގެންދާ މި ކުޑަ ކުޑަ ރަށަކީ ސަޤާފަތް ދިރުވާ އާލާ ކުރަން ލޯބިކުރާ، ދިވެހި ވަންތަ ބަޔަކު ތިބި ރަށެކެވެ.

ކަމަދޫގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރީ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ހުނަރުވެރިންނެވެ. މިކަމުން އެނގޭ ކަމަކީ ރަށުގައި ފަންނުވެރި ފަންނާނުން ނިސްބަތުން ގިނަކަމެވެ.

ކަމަދޫގެ ޢީދުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ޢީދު ކުޅިވަރު ފެށުމަށް ބޭއްވި ސްޓޭޖް ޝޯ އިން ރަށުގެ އިސް ރަށްވެހިންނާއި ރަށަށް ޚިދުމަތް ކުރާ މީހުންނާއި މެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޢީދު ދުވަހު ކަމަދޫގެ ޚިދުމަތްތެރި އިސް ރަށްވެއްސެއްގެ އަގު ވަޒަންކުރުން އެއީ މި ރަށުގައި މިހާރު ޚާއްސަ ސަޤާފަތަކަށް މި ވަނީ ވެފައެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ފެނުނީ ޢީދުގެ ސަޤާފީ ކުލަވަރެވެ. ދަނޑިޖެހުމާއި، ދަފިނެގުމުގެ ފަރި ހަރަކާތްތަކުން ފެނުނީ އެއްވަރުކަމާއި ޗާލުކަމެވެ.

ސްޓޭޖްޝޯތަކުން ފެނުނީ ޒަމާނީ ރީތި ކުލަވަރެވެ. ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދޫކުރުމެއް ނެތެވެ.

އަދި ކަމަދޫގެ ވެދުމާއި ދިއުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވެގެން ދިޔައީ މީސްމީޑިއާގައި ވެސް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދި ކަމަކަށެވެ.

ފިރިހެން ވެރިން ބޮޑުމަސް ބޭނުމުގައި ނެގި ފޯރިވެސް އެހާ ގަދައެވެ.

ކަމަދޫ އިން މި ޢީދު ބޭނުން ކުރީ ރަށުގެ ރީތި ކަމާއި މެހެމާންދާރީ އިޝްތިހާރުކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރަށުގައި ޢީދާއި ގުޅިގެން ބޭނުން ކުރި ލަވަތަކުން ވެސް ފެންނަނީ އެ ފާޑެވެ.

ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު ޢީދު ނިންމާލީ ކަމަދޫ މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަގްބޫލުކޮށްލުމަށް ފަހުގައެވެ. ސަޤާފީ އަދި ހިތްގައިމު އީދެއް ފެނުނު ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަންނަ އީދުގައި ކަމަދޫ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން ހަމަގައިމުވެސް މިހާރު ނިކަން ގިނައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް