ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:52
ޖަަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް
ޖަަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް
ރޮއިޓާރސް
ޓޯނީ ކްރޫސް
ކްރޫސްގެ ވިސްނުން ޔޫތު އެކަޑަމީ އަށް!
ކްރޫސް އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަދި ހުނަރުވެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު

ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ކުރުމަށްފަހު، ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ އޭނާގެ ޔޫތު އެކަޑަމީގައި ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޓޯނީ ކްރޫސް ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ، މި ސީޒަނަށް ފަހު ރަސްމީކޮށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މި މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު، އޭނާ ފުޓުބޯޅަ އިން ރަސްމީކޮށް ރިޓަޔާވާނެ އެވެ. ކުލަބު ކެރިއަރުގައި ކްރޫސްގެ އެންމެ ފަހު މެޗަކަށްވީ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗެވެ.

ރިޓަޔާ ކުރުމަށްފަހު ދެން ކުރާނެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްރޫސް ބުނީ، އޭނާ އިސްކަން ދޭނީ އާއިލާ އާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ދަަރިންނާއެކު ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ވަގުތު އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ކްރޫސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކްރޫސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅައާ މުޅިން ދުރަށް އޭނާ ނުދާނެ އެވެ.

އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑުގައި އޭނާގެ ޔޫތު އެކަޑަމީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން، އެކަޑަމީ އާއެކު ޙަރަކަތާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ކްރޫސް ބުންޏެވެ. އެލިއާސް ނެރްލިޗާއެކު އޭނާ އުފެއްދި އައިކަން ލީގު ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާނެކަން ފާހަގަކޮށް ކްރޫސް ބުނީ، އޭނާގެ ހިތުގައި ފުޓުބޯޅަ އަށް އޮންނަ ޝައުޤުވެރިކަމާއި، ލޯބި ބަދަލެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 2014 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ކްރޫސް އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަދި ހުނަރުވެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރެވެ. ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި 10 ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 464 މެޗު ކުޅެދީ 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލާ އެކު ކްރޫސް ވަނީ ޖުމުލަ 21 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް