ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 12:46
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް އާއި މޮޑްރިޗް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް އާއި މޮޑްރިޗް
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ރިޓަޔާކުރަން ނިންމުމުން، މޮޑްރިޗްގެ މެސެޖެއް ކްރޫސް އަށް!
 
ކްރޫސްއާއެކު ރެއާލްގެ މެދުތެރެ ބަލަހައްޓަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ، ޝަރަފުވެރި ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި މޮޑްރިޗް ވަނީ ސިފަ ކޮށްފައި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު، ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމުމުން، އޭނާއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ޚާއްސަ މެސެއްޖެ ދީފި އެވެ.

ކްރޫސް އާއި މޮޑްރިޗް އަކީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ މި ދެ ކުޅުންތެެރިންނަކީ، ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މޮޑްރިޗް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މެސެޖުގައި ބުނެފައި ވަނީ، މިއީ އޭނާ އަށް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. މޮޑްރިޗް ބުނީ، ތާރީޚީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރުމުން ފުޓުބޯޅަ އާއިލާ އޮތީ ދެރަވެފައި ކަމަށާއި، އެކަމާ އޭނާ ވެސް ދެރަވާ ކަމަށެވެ. ކްރޫސް އަށް ނިސްބަތްކޮށް މޮޑްރިޗް ބުނީ، ކްރޫސް އަކީ ރެއާލް އަދި މުޅި ފުޓުބޯޅައިގެ ވެސް ލެޖެންޑެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޮޑްރިޗް ބުނީ، ކްރޫސްއާ އެއް ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބުމުން އުފާ ކުރާ ކަމަށާއި، ކްރޫސްއާ އެއްކޮށް ހޭދަކުރެވުނީ އުފާވެރި ވަގުތުތަކެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކްރޫސްއާއެކު ރެއާލްގެ މެދު ތެރެ ބަލަހައްޓަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ، ޝަރަފުވެރި ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި މޮޑްރިޗް ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

ކްރޫސްގެ ހުރި ކޮލެޓީ އާއި ފެންވަރު އަދި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް މޮޑްރިޗް ބުނީ، ދެ ވަނަ އެހެން ކްރޫސްއެއް ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ވަގުތުތަކާއި، ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ ވާހަކަތައް ވެސް މޮޑްރިޗް ހިއްސާ ކުރި އެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްރޫސް އަށް ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ބާކީ އެއް ކަންތައް އޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ އަންނަ މަހު އޮންނަ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގެ ވާހަކަ އެވެ. މޮޑްރިޗް ވަނީ 15 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލަށް އެ ތަށި ހޯދައިިދިނުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރުމަށްފަހު ކްރޫސް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލަށް ކުޅެދިން 463 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލާ އެކު އޭނާ ވަނީ 21 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް