ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 09:34
ޓޯނީ ކްރޫޒް އަށް ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ގާޑް އޮފް އޮނާ ދެނީ
ޓޯނީ ކްރޫޒް އަށް ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ގާޑް އޮފް އޮނާ ދެނީ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކްރޫޒްގެ ފަހު މެޗު: އެއްވަރުވިޔަސް މެޗު ޚާއްޞަ
ކްރޫޒް ވަނީ ރެއާލްއާއެކު 22 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ

އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޓޯނީ ކްރޫޒް އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ޚާއްޞަ އިހުތިރާމެއް ދީފި އެވެ.

ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިކުތީ ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. މެޗުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުން ރެއާލްގެ މިޑްފީލްޑަރަށް ދިން އިހުތިރާމެވެ. މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކްރޫޒް އަށް ގާޑް އޮފް އޮނާ އެއް ދިނެވެ. ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީވެސް ކްރީޒްގެ ނަމާއި 8 ނަމްބަރު ޖެހި ޖަރޒީގައެވެ. މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނިޓްގައި އޭނާ ބަދަލުކުރުމުން ދަނޑުން ފައިބައިގެން ދިޔަވަގަތު ދެޓީމްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ކޮޅަށް ތެދުވެ, ކްރޫޒް އަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތަރުހީބާއި ސާބަސް ދިނެވެ. ކްރޫޒް އަކީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު, އެންމެ ކާމިޔާބު މިޑްފީލްޑަރުންގެ ތެރެއިން މިޑްފީލްޑަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ލެޖެންޑެކެވެ. 34 އަހަރުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހުރެއެވެ.

ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ކްރޫޒްއަށް ބާކީ އޮތީ އެއް މެޗެވެ. އެއީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗެވެ. އޭގެފަހުން އަންނަ މަހު އަމިއްލަ ގައުމުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށްފަހު ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެއެވެ. ޔޫރޫގައިވެސް ކުޅެނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިގެން ހުރިހުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަމިއްލަ ގައުމުގައި އޮންނަ މުބާރާތުގައި ކުޅެން ކޯޗާ ފެޑެރޭޝަނުން އެދުމުންނެވެ.

ކްރޫޒް ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު 22 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އެއް ތަށި ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ކްރޫޒްގެ ފަހު މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް