ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2024 | ބުދަ 09:13
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކްރޫސް އެ ޓީމަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އޭނާގެ ދަރިންނާއެކު
ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކްރޫސް އެ ޓީމަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އޭނާގެ ދަރިންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމުމުން، ކްރޫސް އާއި ދަރިފުޅު "ހަނގުރާމަ" އަކަށް!
ކްރޫސް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމުމުން، ދަރިފުޅާއެކު "ހަނގުރާމާ" އަކަށް ދާން ޖެހުނު ކަމަށް، ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް ބުނެފި އެވެ.

ދާދި ފަހުން ކްރޫސް ވަނީ އަންނަ މަހު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. ކްރޫސްގެ ކުލަބު ކެރިއަރުގައި އޭނާ ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު މެޗަކީ ޖޫން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އެވެ. އެއަށްފަހު އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ އަށް ފަުހު އޭނާ ރަސްމީކޮށް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ އެވެ.

ކްރޫސް ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނީ، އެ ނިންމުމަކީ އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ތަފާތު އިޙުސާސްތަކެއް ކުރެވުނު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ދަރިންގެ ފަރާތުން ތަފާތު އިޙުސާސްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަކަން ކްރޫސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާގެ މުޅި އާއިލާގެ ފަރާތުން ވެސް ލިބުނީ ހިތްވަރާއި، ސަޕޯޓު ކަމަށް ކްރޫސް ބުންޏެވެ.

އެކަން ފާހަގަކޮށް ކްރޫސް ބުނީ އޭނާގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން ދަރިފުޅު ރުއި ކަމަށެވެ. އެކަމުން އޭނާ އަށް ވެސް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް ކްރޫސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކްރޫސް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާ ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމި ވާހަކަ ޙިއްސާ ކުރުމުން އެންމެ އުފާވީ ވެސް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އެއީ، އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާއިލާ އާއި ދަރިންނަށް ވަގުތު ދެވޭނެކަން އެމީހުންނަށް އިނގުމުން ކަމަށް ކްރޫސް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްރޫސް ބުނީ، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އާދަޔާ ޚިލާފު އިތުރު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކްރޫސް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަދި ވެސް ބޭނުންނުވާކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފިރިހެން ދަރިފުޅާއެކު ގޭތެރޭގައި "ހަނގުރާމަ" އަކަށް ދާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކްރޫސްގެ ތިބެނީ ތިން ދަރިންނެވެ. އެއީ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނާއި، އެއް އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކްރޫސްގެ އަންހެނުންނަކީ ޖެސިކާ ކްރޫސް އެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު، ކްރޫސް އާއި ޖެސިކާ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 2014 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ކްރޫސް އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަދި ހުނަރުވެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރެވެ. ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި 10 ސީޒަންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 464 މެޗު ކުޅެދީ 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލާ އެކު ކްރޫސް ވަނީ ޖުމުލަ 21 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް