ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 08:34
ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް
ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަދި ޓޯނީ ކްރޫސް
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ކްރޫސްގެ ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެ: އަންޗެލޮޓީ
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ކްރޫސް އޭނާގެ ނިންމުން ނިންމީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ހުރުމަށްފަހު ކަމަށް

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު، ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޓޯނީ ކްރޫސް ނިންމި ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ މިޑްފީލްޑަރުން އެ ނިންމުން ނިންމީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުލަބު ކެރިއަރުގައި ކްރޫސްގެ އެންމެ ފަހު މެޗަކަށް ވާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު، ކްރޫސް އޭނާގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލާނެ އެވެ.

ރެއާލާއެކު ކްރޫސް ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. ރެއާލުން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ރެއާލުން ބޭނުންވީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް ކްރޫސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކްރޫސް ނިންމީ، އެއްބަސްވުން އައު ނުކޮށް، ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ކުރުމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ކްރޫސް އޭނާގެ ނިންމުން ނިންމީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ހުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރެއާލުން އަދި އޭނާ ވެސް ކްރޫސްއާ ވާހަކަ ދައްކައި މަޝްވަރާ ކުރިކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ކްރޫސް ނިންމީ ރިޓަޔާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ބޯޅަ އޮތީ ކްރޫސްގެ އަތްމަތީގައިކަން ފާހަގަކުރަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ކްރޫސްގެ އެ ނިންމުމަށް އެންމެން ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކްގައި ހުރުމަށްފަހު ކްރޫސް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލަށް ކުޅެދިން 463 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލާ އެކު އޭނާ ވަނީ 21 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރެއާލާއެކު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ރެއާލާ އެކު ފަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓަށް ކްރޫސް އަރާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް