ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 08:55
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުން އުނި ކުރި މެޑިސަން، ގްރީލިޝް އަދި މެގުއާ
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުން އުނި ކުރި މެޑިސަން، ގްރީލިޝް އަދި މެގުއާ
ޓްވިޓަރ
އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމު
އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުން މެޑިސަން، ގްރީލިޝް އަދި މެގުއާ ބާކީ ކޮށްފި
ގިނަ ކުޅުންތެރިން ސްކޮޑުން އުނިކޮށްފައި ވަނީ، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުން ދަށްވެފައިވާތީ

މިމަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާާރާތަށް އިންގްލެންޑުން އެކުލަވާލި ފައިނަލް ސްކޮޑުން ޖޭމްސް މެޑިސަން، ޖެކް ގްރީލިޝް އަދި ހެރީ މެގުއާ ބާކީ ކޮށްފި އެވެ.

ޤައުމީ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލީ 33 ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕްރޮވިޝަނަލް ސްކޮޑެކެވެ. މި ސްކޮޑުގައި އެ ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޔޫރޯ އަށް 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ނަގަން ޖެހޭއިރު، ހަތް ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ސްކޮޑުން ބާކީ ކޮށްފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ މެޑިސަން، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގްރީލިޝް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ މަގުއާގެ އިތުރުން، އެވަޓަން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖެރާޑް ބްރެންޓްވައިޓް، ބާންލީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޭމްސް ޓްރަފޯޑް، ލިވަޕޫލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކާޓިސް ޖޯންސް އަދި ޖަރެލް ކުއަންސާ އެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ 26 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން:

ގޯލު ކީޕަރުން: ޑީން ހެންޑަސަން، ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް، އާރޮން ރަމްސްޑޭލް

ޑިފެންޑަރުން: ލެވިސް ޑަންކް، ޖޯ ގޮމޭޒް، މާކް ގުއެހީ، އެޒްރީ ކޮންސާ، ލޫކް ޝޯ، ޖޯން ސްޓޯންސް، ކިއެރަން ޓްރިޕިއާ، ކައިލް ވޯކާ

މިޑްފީލްޑަރުން: ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑާ އާނޯލްޑް، ކޯނާ ގަލަގާ، ކޮބީ މައިނޫ، ޑެކްލަން ރައިސް، އެޑަމް ވާޓޮން

ފޯވާޑުން: ޖޫޑް ބެލިންހަމް، ޖަރޯޑް ބޮވެން، އެބަރެޗީ އެޒީ، ފިލް ފޮޑެން، އެންތަނީ ގޯޑަން، ހެރީ ކޭން، ކޯލް ޕާމާ، ބުކާޔޯ ސަކާ، އިވާން ޓޮނޭ، އޮލީ ވަޓްކިންސް

އިންގްލެންޑުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮތް ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި އިންގްލެންޑު ބަލިވީ އިޓަލީ އަތުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ވެސް އިންގްލެންޑުން އަންނަނީ ދުރާާލާ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް