ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 07:28
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ)
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ)
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ޗަމްޕީ އިންތިޚާބު ކޮށްފި
ޗަމްޕީ އަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ)ގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން އަންނަ ފަރާތް

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް، މިހާރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލާފައި އޮތީ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. އެހެންކަމުން، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާފައި ވަނީ ފެންނަ، ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޗަމްޕީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 64 ވޯޓު ވަނީ ދީފަ އެވެ. 66 މެމްބަރުން ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި، ރައީސް ކަމަށް ޗަމްޕީ ގެންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ދެ މެމްބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ. މިއީ ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޗަމްޕީ އިންތިޚާބުވި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ.

ޗަމްޕީ އަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ)ގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން އަންނަ ފަރާތެވެ.

މީޣެ އިތުރުން ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް، ހިނގަމުން މިދާ ދައުރުގައި ވެސް ހުންނެވި އިސްމާއީލް އަލީ ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު، އެ މަގާމަށް އޭނާ ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދިނީ 63 މެމްބަރުންނެގެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ތިން މެމްބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ، އަލީ ޝަމީމް އެވެ. ކުލަބުތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ މެމްބަރަކަށް ހޮވުނީ، އަލީފް ޢަބްދުﷲ އެވެ. ހަމައެހެންމެ ކޯޗުން ތަމްސީލު ކުރާނެ މެމްބަރަކަށް ހޮވުނީ، އަޙުމަދު ފިރާސް އަފީފް އެވެ.

ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުން ތަމްސީލު ކުރާނެ މެމްބަރަކަށް ޙަސަން ސިރާރު ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އަންހެން މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރުދީ މެމްބަރަކަށް ރަހީމާ އާދަމް އިންތިޚާބުވީއިރު، ފިރިހެން މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރުދީ މެމްބަރަކަށް އިންތިޚާބުވީ، މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާހީމް އެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރަކީ ހަތަރު އަހަރުގެ މުއްދަތެކެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންތިޚާބު ކުރި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އައު ދައުރު ފެށޭނީ ޖުލައި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް