ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:21
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޫޑް ބެލިންހަމް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޫޑް ބެލިންހަމް
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބެލިންހަމް!
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބެލިންހަމް ވަނީ ރެއާލަށް 28 މެޗު ކުޅެދީ، 19 ލަނޑު ޖަހައިފައި

ނިމުނު ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް، ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޖޫން ބެލިންހަމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގައި ހުރުމަށްފަހު އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ވެސް ބެލިންހަމް ވަނީ ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

އެގޮތުން ނިމުނު ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބެލިންހަމް ވަނީ ރެއާލަށް 28 މެޗު ކުޅެދީ، 19 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ހަ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. މުޅި ސީޒަންގައި ރެއާލަށް ކުޅެދިން 41 މެޗުން 23 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބެލިންހަމް ވަނީ ރެއާލާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ރެއާލާ އެކު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބެލިންހަމަށް އެބަ އޮތެވެ. ޖޫން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ ފައިނަލްގައި ރެއާލް ނިކުންނާނީ ބެލިންހަމްގެ ކުރީގެ ކުލަބު، ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ޖިރޯނާގެ މިކޭލް ސަންޗޭޒް އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޖިރޯނާ އިން ލީގު ނިންމާލީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ސީޒަން ފެށިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖިރޯނާ އިން ވަނީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި ވެސް އޮވެފަ އެވެ.

ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ލަމީން ޔަމާލް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޯލަށް ހޮވުނީ އޮސަސޫނާގެ ޖީސުސް އަރެސްކޯ ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް