ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 18:23
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢައިޝަތު ރަމީލާ
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢައިޝަތު ރަމީލާ
އެކްރިކަލްޗާ ޒޯން
އެގްރިކަލްޗާ ޒޯންގައި ކުކުޅު ބިސް ޕޯލްޓްރީ ފާމް އެއް ޤާއިމްކުރަނީ
 
ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 100 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގަ
 
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފްރީޒޯން ކުންފުނިން ޗައިނާގެ ހާބާ އިންޖިނިއަރިންގް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު

އުތުރުތިލަފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގްރިކަލްޗާ ޒޯންގައި ކުކުޅު ބިސް ޕޯލްޓްރީ ފާމް ނުވަތަ ކުކުޅު ބިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ވުޒާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ރަމީލާ ވިދާޅުވީ އުތުރުތިލަފަޅުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި 200 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކުކުޅު ބިސް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޒޯންގައި ކުކުޅުގެ ކާނާވެސް ހައްދާނެ ކަމަށް ޑރ.ރަމީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ތަނުގައި ކުކުޅުގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފެސިލިޓީއެއް ވެސް ޤާއިމްކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 100 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

100 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގައި ގްރީން ހައުސް އަޅާނެ. އަދި އޯޕަން އެއާކޮށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީ މޭވާ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެވި އޭގެ ލިސްޓެއް ހެދިފައިވޭ. މި އެއްޗެހި އިންދައިގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ މިންވަރަށް ބަލާފައި ހުސްނުވެ ހެއްދޭނެ އިންތިޒާމު އެތަނުން ލިބޭނެ.
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ރަމީލާ ވިދާޅުވީ އެގްރިކަލްޗާ ޒޯންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ މީހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެސަރަހއްދުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިގްތިސާދީ ސަރަޙައްދެއް ގާއިމްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފްރީޒޯން ކުންފުނިން ޗައިނާގެ ހާބާ އިންޖިނިއަރިންގް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް