ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 19:29
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީ ވަކިކޮށްފި، ސަޕޯޓަރުން ލޯބިވަނީ އޭނާ ދެކެ!
 
މާދަމާ ރޭ ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ޒަވީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނެ

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން އެންމެ ފަހުން ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ޒަވީގެ ބަދަލުގައި ކޯޗުކަމަށް ގެންނާނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކެވެ.

ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ކުލަބުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ލެޖެންޑަށް އޮތް ލޯބި ބަންޑުން ކުރަމުން، ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. މިހެންވެ މާދަމާ ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މި ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ލަޕޯޓާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާނެ ކަމަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުނެ ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޒަވީ އަށް ތާއީދުކޮށް، ލަޕޯޓާ އަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ސެވިއްޔާ މެޗުގައި ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނީ ޒަވީ އެވެ.

ޒަވީ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރީ މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. މިއާއެކު ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ގިނަ ބޯޑު މެމްބަރުން ވަނީ ލަޕޯޓާ އަށް ޕްރެޝަރު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މި ޕްރެޝަރުގައި އޭނާ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރިއިރު ޒަވީ ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާއިން ވަކިވާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. މި ނިންމުން އޭނާ ބަދަލުކުރީ ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވުމާއި، މެނޭޖްމަންޓުން އޭނާ މަޑުކުރުމަށް އެދެމުން ދިއުމުންނެވެ.

ޒަވީ ވަކިކުރުމަކީ މާލީ ގޮތުން ބާސެލޯނާ އަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމެކެވެ. އެއީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 2 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭންޖެހޭތީ އެވެ. ސްޕޭނުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ނޫސްވެރިން ބުނަނީ މާލީ ގެއްލުން ބޮޑަސް ބާސެލޯނާއިން ޒަވީ ވަކިކުރީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން ނުހޯދޭތީ އާއި އޭނާ އަކީ ލަޕޯޓާގެ ވާދަވެރިޔާ ވިކްޓަރ ފޮންޓްގެ ގާތް މީހަކަށްވުމުން ކަމަށެވެ. ފޮންޓް ދާދި ފަހުން ވަނީ ލަޕޯޓާ އަށް ފާޑުކިޔައި ސިޓީ އެއް ވެސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

އައު ކޯޗަކަށް ގެންނަ ފްލިކްއާއެކު ބާސެލޯނާއިން މާދަމާ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެ އެވެ. އޭނާ ކޯޗުކަމަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ވަނީ ހުސްވި ހަފުތާގައި ލަންޑަނުގައި ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް