ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 14:37
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު މިމަހު 28ގައި ބާއްވަނީ
 
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ 93 މެމްބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ 12 މެމްބަރުން

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މަޤާމުތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން މިމަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އެ ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ދުވަހަކީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ މެންބަރުން މަޤާމު ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްކަން ފާހަަގަކޮށްފައެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު 28 މޭ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އިންތިޚާބުގައި ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރާއި، 2 ނައިބު ލީޑަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނާއިބު، ޗީފް ވިޕް އަދި ވިޕްގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅުން އިންތިހާބުކުރުން އޮންނާނެކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ މި މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން މޭ 27 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމަށް އެދިފައެވެ. މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ 93 މެމްބަރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ 12 މެމްބަރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި