ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 13:29
ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ރިވައިވަލް
ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖްގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ރިވައިވަލް
ރިވައިވަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް
200 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ރިވައިވަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި
 
6 އުމުރު ފުރާ ހިމެނޭ

200 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ރިވައިވަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި 6 އުމުރު ފުރާ ހިމެނެއެވެ. އެއީ 10 އަހަރުން ދަށް, 12 އަހަރުން ދަށް, 14 އަހަރުން ދަށް, 16 އަހަރުން ދަށް, 18 އަހަރުން ދަށް އަދި 35 އަހަރުން މައްޗެވެ. މުބާރާތުގެ އިނާމް ފައިސާގެ އަގު 60,000 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 63 މެޗު ކުޅުނެވެ. މިއީ ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން މިއަހަރު އޭދަފުށީގައި ބާއްވާ ތިންވަނަ މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ ބޭއްވީ ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕެކެވެ. އޭގެފަހުން ރިސޯރޓްތަކަށް ޚާއްޞަ ރިސޯރޓް މުބާރާތެކެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ހުޅުވާލީ މުޅި ރާއްޖެ އަށެވެ.

އޭދަފުށީގައި ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ އެކަޑަމީވެސް ހިންގައެވެ. މުބާރާތް އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ މާލޭގައި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރި ހުރަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާވެސް އެކު ކަމަށް ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ބުންޏެވެ. މުބާރާތް މިމަހުގެ 24 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް