ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 08:23
ރިވައިވަލްއިން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޞިޕްގެ ތެރެއިން
ރިވައިވަލްއިން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޞިޕްގެ ތެރެއިން
ރިވައިވަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް
ރިވައިވަލްގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް ވެސް އޭދަފުށީގައި
 
މުބާރާތް ފަށާނީ މިމަހު 20 ގައި

ރިވައިވަލްގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް ބ.އޭދަފުށީގައި ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ހަމައެކަނި އޯޕަންސް ކެޓަގަރީ ހިމެނޭ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ, ބައިވެެރިވި ކުޅުންތެރިންވެސް މިހާރު ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގައި 10 އަހަރުން ދަށް, 12 އަހަރުން ދަށް, 14 އަހަރުން ދަށް, 16 އަހަރުން ދަށް, 18 އަހަރުން ދަށް އަދި 35 އަހަރުން މަތީގެ ކެޓަގަރީ ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން 10 އަހަރުން ދަށާއި 12 އަހަރުން ދަށް ފިޔަވައި އެހެން ކެޓަގަރީ ތަކުގައި ސިންގަލްސްގެ އިތުރުން ޑަބަލްސްވެސް ހިމެނެއެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް ކެޓަގަރީ އަކީ ސްޕެޝަލް ނީޑްސް ކެޓަގަރީއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ބައެއް ރަށް ރަށުން ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ނ.ހޮޅުދޫއާއި ޅ.ނައިފަރާއި, އއ.ތޮއްޑޫން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން އޭދަފުއްޓަށް ދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އޭދަފުށީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މާލެއިން ދާ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ އިނާމް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 60,000 ރުފިޔާ ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް އިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ރިވައިވަލް ސްޕޯރޓްސް އިން ވަނީ މީގެކުރިން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަކާއި ރިސޯރޓް މުބާރާތެއްވެސް އޭދަފުށީގައި ބާއްވާފައެވެ. އެރަށުގައި އެކްލަބްގެ 150 އެއްހާ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނު ހޯދައެވެ. އެއީ އޭދަފުށީގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް