ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 09:47
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
 
އެއީ ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ގާތް ގަނޑަކަށް 40 އިން ސައްތަ ކަމަށް ވެސް އދ. ން ހާމަކޮށްފައިވޭ

އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާ ތަކުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި 2 ހަފްތާ ތެރޭ 900،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން އެކި ތަންތަންތަނަށް ހިޖުރަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އދ. ން ބުނެފިއެވެ.

އެއީ ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ގާތް ގަނޑަކަށް 40 އިން ސައްތަ ކަމަށް ވެސް އދ. ން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ގާޒާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އދ.ންނާއި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ގޮވާލަމުންދާ ގޮވާލުމަށް އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތި ފަލަސްތީންގެ ގާޒާ ސިޓީގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ސަރައްދުތަކުގައި އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

އުތުރު ގާޒާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ބައިތު ލަހިޔާ އަދި ޖަބާލިޔާ އަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ވައިގެ މަގުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީންގެ 18 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ދެމުން ގެންދާއިރު ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން އަދި އަސާސީ އެހެން ތަކެތި ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ހުރަސް އަޅަމުންނެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،562 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 79،652 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް