ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 08:00
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ލީގު ޓްރޮފީ އުފުލާލަނީ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ލީގު ޓްރޮފީ އުފުލާލަނީ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ރެކޯޑް ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ވިދިވިދިގެން 4 ފަހަރު ލީގު ހޯދި ހަމައެކަނި ކޯޗަކީ ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ރެކޯޑް ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ އައު ރެކޯޑެއް ހެދީ ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އެ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީއެއް ނޫނެވެ.

ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ލީގު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ ލީގުގެ ފަހު މެޗުންނެވެ. ފަހު މެޗުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު ލީގު ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ސިޓިއަށް އޮތެވެ. ސިޓީއަށް ތާރީޚީ ލީގު ގެއްލެން އޮތީ ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ބަލިވެ, އަދި އާސެނަލް އެވަޓަން އަތުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އާސެނަލް އެވަޓަން އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ސިޓީން އިތުބަރާއެކު ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް ލީގު އުފުލާލި އެވެ. ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ 3-1 ނެވެ.

ސިޓީން ވަނީ މެޗު ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހާ އިތުބާރާއެކު މެޗު ނިންމާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑާއި ދެވަނަ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ފިލް ފޮޑެން އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ފޮޑެން ޖެހީ 18 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ހާފް ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ކުޑޫސް ލަނޑެއް ޖަހާ ވެސްޓް ހޭމް އަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނަސް، ދެވަނަ ހާފްގައި ރޮޑްރީ ވަނީ ސިޓީއަށް ތިންވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިދީފައެވެ. ރޮޑްރީ ލަނޑު ޖެހީ ބާނާޑޯ ސިލްވާ ތަނަަވަސްކޮސްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފޮޑެން އަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވެސް ބާނާޑޯ ސިލްވާ އެވެ.

މިމޮޅާއެކު 136 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ޓީމްގެ ޝަރަފް ސިޓީން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ލީގު ތަޢާރަފްކުރީ 1888 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެކާމިޔާބީ ހޯދި ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކޯޗަކީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެވެ. މިދިޔަ ތިން ސީޒަންގައި ވެސް ސިޓީ އަށް ލީގު ހޯދައިދިނީ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް