ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 22:44
މޮޑެލް އެއް ޓިމާގެ ޑިޒައިން އެއް ދައްކާލަނީ
މޮޑެލް އެއް ޓިމާގެ ޑިޒައިން އެއް ދައްކާލަނީ
ޚަލީޖް ޓައިމްސް
ރެޑް ސީ ފެޝަން ވީކް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ފެޝަން ހަފްތާ "ރެޑް ސީ ފެޝަން ވީކް" ފަށައިފި
 
އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެޝަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތައް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ފެޝަން ހަފްތާ "ރެޑް ސީ ފެޝަން ވީކް" ފަށައިފިއެވެ.

އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެޝަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތައް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިގްތިސާދު ފުޅާ ކުރުމަށް ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދާ ވިޝަން 2030 ގެ ދަށުން އެ ގައުމުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުއި ކަމާއެކު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި ފެޝަން ހަފްތާގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ސްވިމް ވެއަރ އާއި ރިސޯޓް މާހައުލަށް ޚާއްސަ ހެދުން މޮޑެލް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

ހެދުން އެޅުމުގައި ހަށިގަނޑު ނިވާކަން ބޮޑު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓަމުން އައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެޝަން ވީކް އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތުން އޭއެފްޕީ އަށް މި އިވެންޓް ސިފަ ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި އެހެން ގައުމުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ތިބުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ސައުދީގެ ފެޝަން ވީކް ކުރިއަށް ދަނީ ސެއިން ރެގިސް ރެޑް ސީ ރިސޯޓްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް