ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 16:55
ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނެރުނު ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ "ސެމީ ފައިނަލް ވާޝަން" އާ ހަމައަށް ދެ ގައުމަށް އާދެވިއްޖެ ކަމުގައި
ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނެރުނު ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ "ސެމީ ފައިނަލް ވާޝަން" އާ ހަމައަށް ދެ ގައުމަށް އާދެވިއްޖެ ކަމުގައި
ރޮއިޓާސް
އިޒްރޭލާ ސައުދީ ގުޅުން
ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި - އިޒްރޭލާ ސައުދީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުން އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް
 
އެމެރިކާ އާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އަސްކަރީ ހިމާޔަތް އެމެރިކާ އިން ހޯދުމާއެކު ނިއުކްލިއަރ އެހީތެރިކަން ސައުދީ އަށް ހޯދުން ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމެއް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ޖޭކް ސުލިވާން އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސްޓޭޓް ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމަކީ ސައުދީ އާ އެމެރިކާ އާ ދެމެދު ސޮއި ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ފުޅާ ދާއިރާ އެއްގެ އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ގާޒާގައި އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ އާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައެވެ.

ބައްދަލުވުން އޮތީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދަހްރާން ސިޓީ ގައެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނެރުނު ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ "ސެމީ ފައިނަލް ވާޝަން" އާ ހަމައަށް ދެ ގައުމަށް އާދެވިއްޖެ ކަމުގައެވެ.

އެމެރިކާ އާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އަސްކަރީ ހިމާޔަތް އެމެރިކާ އިން ހޯދުމާއެކު ނިއުކްލިއަރ އެހީތެރިކަން ސައުދީ އަށް ހޯދުން ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާ އިން އުއްމީދު ކުރާ ގޮތުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ސައުދީ އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު އާއްމު ހާލަތުގެ ގުޅުން އުފެދިގެންދާނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި މަޝްވަރާ ތަކުގައި ފަލަސްތީން އާއި އިޒްރޭލް މިނިވަން ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ އިތުބާރު ހުރި މަގަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށް ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެމެރިކާ އިން ގެންދަނީ މެދު އިރުމަތީގައި ފަލަސްތީން އާއި އިޒްރޭލް މިނިވަން ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހެން ބުނުން ފިޔަވާ ފަލަސްތީނަށް ފަހިވާ ގޮތައް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ސިޔާސީ ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް