ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 14:57
ޢާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ޣައްޒާގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޢާއްމު ރައްޔިތުންތަކެއް ޣައްޒާގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޔޫރޯނިއުސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް 630.000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަފާ ސިޓީ ދޫކޮށް ވަނީ ގޮސްފައި

ހަމާސް އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ރަފާ ސިޓީ އާއި ގާޒާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތައް ދިފާއު ކުރުމުގައި ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް ހަމާސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް 630.000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަފާ ސިޓީ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން 100،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގާޒާގެ އުތުރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރިގެ ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި ޖެނިން ބްރިގޭޑްސް ގެ ކޮމާންޑަރ ވަނީ ޝަހީދު ވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން 8 ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ މި ހަމާލާގައި ޒަޚަމް ވެފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،303 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 79،261 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް