ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 15:57
ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް
ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ހެލްމެޓް ނޭޅި މައްސަލާގައި ޖޫރިމަނާކުރުން
ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލުގައި ދާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް
 
ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ ފިރިހެނެއް، ފަހަތު ސީޓުގައި އިނީ އަންހެނެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ފުލުހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިޔަ ދެ ޒުވާނަކު ހެލްމެޓް ނާޅައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ސައިކަލު ދުއްވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ހެލްމެޓް އަޅަން ހަނދާންކޮށްދިން ނަމަވެސް އެ ދެޒުވާނުން އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ބްރިޖުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކޮބައިތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި ފަހަތު ސީޓުގައި އިނީ އަންހެނެކެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، އެ ދެ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ، ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ މަގުގެ އަމާންކަމަށް ކޮށްދެވޭ އަގުހުރި ޚިދުމަތަކަށްވާނެ ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލުގައި ދާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވެ، މީހުންނަށް އަނިޔާވާ މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު ބްރިޖާއި ހަވައިވޭގައި ހެލްމެޓް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވަނީ 10 މާޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދޭތެރެއިން ހެލްމެޓް ނާޅާ މީހުން ދުއްވާ މައްސަލައާއި، ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ހެލްމެޓް އަޅާ މައްސަލަ އާއި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރި ނޫންގޮތްތަކަށް ގޮވައިގެން ދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް