ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 06:51
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލް އިސްތިއުފާދިނުނ
ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލް މުސްތަފާ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަފާ މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2020 ވަނަ އަހަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލީ މުސްތަފާ އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަފާ މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އެއީ އޭރު ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަކަށް ހުންނެވި ތޯހާ ސަލީމް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"ން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްކަމަށެވެ. އިސްތިއުފާ ދިނުމުގައި ވަކި ބައެއްގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތްކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޮންނަ މާހައުލެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމަކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މުސްތަފާ ވަނީ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސްޕަލްކަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް