ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 14:57
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އަދި ބަދަލު ކީޕަރު އޯޓެގާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އަދި ބަދަލު ކީޕަރު އޯޓެގާ
ޓްވިޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ގާޑިއޯލާގެ ތައުރީފު ސިޓީގެ ބަދަލު ކީޕަރަށް!
 
ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އޯޓެގާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބަދަލު ކީޕަރު، ސްޓެފާން އޯޓެގާ އަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީން ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ގާޑިއޯލާ ފުރުސަތު ދިނީ އެއް ނަންބަރު ކީޕަރު އެޑާސަން އަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ކުޅެން ނިކުތީ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އޯޓެގާ އެވެ.

މެޗުގައި ސިޓީން ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ޓޮޓެންހަމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ސޮން ހެއުން މިން ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ މަތަކުރީ އޯޓެގާ އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ މުހިންމު ބޯޅަތަކެއް ސަލާމަތް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ސިޓީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އޯޓެގާ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ނަމަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާސެނަލަށް ލިބުނީސް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ވަން ޓު ވަންގައި އޭނާ އަށް މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަކީ ވެސް އޮޓެގާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން ކަމަށް ވެސް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އޯޓެގާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 32 މެޗެއްގައި ސިޓީގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް