ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 23:57
ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޫރުގެ ކިޑްނީ އެއް ލެއްވި އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ރިކް ސްލޭމަން
ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޫރުގެ ކިޑްނީ އެއް ލެއްވި އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ރިކް ސްލޭމަން
ބީސީސީ
އޫރުގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ މަރުވުން
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގައި އޫރުގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ
ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ލެއްވި ކިޑްނީ ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިއުމާއެކު އޭނާއަށް ދެން ޑަޔަލެސިސް ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި
އޭނާ މަރުވީ ސީދާ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ސަބަބުން ކަމެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގޭ

ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޫރުގެ ކިޑްނީ އެއް ލެއްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް، ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދި ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ރިކް ސްލޭމަންގެ ކިޑްނީ މުޅިން ފޭލްވުމުގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދީ މި އަހަރުގެ މާޗްމަރު އެމެރިކާގެ މެސެޗުސެޓްސް ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވީ ސީދާ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ސަބަބުން ކަމެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމުގައެވެ.

މާޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ލެއްވި ކިޑްނީ ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދިއުމާއެކު އޭނާއަށް ދެން ޑަޔަލެސިސް ހަދަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

ޖެނެޓިކް މޮޑިފިކޭޝަން ތަކާއެކު އޫރުގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މި މީހާއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު އިންސާނެއްގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ކިޑްނީ ލެއްވިތާ 5 އަހަރު ފަހުން އެ ކިޑްނީވެސް ވަނީ ފެއިލްވެފައެވެ.

އޫރުގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ މަރުވިއިރު، މީގެ ކުރިން ދެ މީހަކު ވަނީ އޫރުގެ ހިތް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ދެމީހުންވެސް ހިތް ލެއްވިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް