ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 11:51
ހުޅުމާލޭ ފުލެޓްތަކެއް
ހުޅުމާލޭ ފުލެޓްތަކެއް
މިހާރު
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކުރި 8 މީހުންގެ ބަންދު ޖަހައިފި
 
7 މީހެއްގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް އަދި އެކަކުގެ ބަންދަށް 3 ދުވަސް ޖަހާފައިވޭ

ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި 8 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އޮޕަރޭޝަންގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 7 ދިވެހި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 7 މީހެއްގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް އަދި އެކަކުގެ ބަންދަށް 3 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް