ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:26
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑު ތަރައްގީކުރުން
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑު ތަރައްގީކުރުން
އަދަދު
އިހަވަންދިއްޕޮޅު މަޝްރޫއު
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑު ތަރައްޤީކުރަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ކ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް ޒޯންގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑު ތަރައްގީކުރަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން މަރޓިން ޕީޓަރސަން އެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި "މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ" ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް ޒޯންގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް