ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 08:04
ެމެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ެމެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ލަނޑުތަކުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލަށް މޮޅެއް
 
މޮޅާއެކު ޗެމްޕިއަން ރެއާލުން ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 35 މެޗުން 90 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށްފައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގްރަނަޑާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި ގްރަނަޑާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރެއާލުން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ބާކީ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފްރާން ގާސިއާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ އާޑާ ގުލާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ގާސިއާ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބްރަހިމް ޑިއާޒް އެވެ. އެއީ ޑެނީ ސެލަބޯސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަހު ލަނޑު، 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއާޒް ޖެހީ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޗެމްޕިއަން ރެއާލުން ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 35 މެޗުން 90 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށްފަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 75 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް