ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 12:59
ނޭޕާލަށް ދިޔަ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމު
ނޭޕާލަށް ދިޔަ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމު
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމު ނޭޕާލަށް
 
ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަންގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް، މިއަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ފުރުސަތު ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމު ނޭޕާލަށް ފުރައިފި އެވެ.

ޓީޓީ ޓީމު ނޭޕާލަށް ދިޔައީ ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކޮލިފިކޭޝަނަށެވެ. މި މަހުގެ 13 އިން 15 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސައުތު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ހަތް ޤައުމެއް ވާދަކުރާނެ އެވެ.

ނޭޕާލަށް ދިޔަ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ، ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، މިޝްކާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، އަޚްޔާރް އަޙުމަދު ޚާލިދު އަދި މޫސާ މުންސިފް އަޙުމަދު އެވެ.

ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަންގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް، މިއަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ފަށާނީ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް