ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:00
ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަދި ޔުނައިޓެޑު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕެލަސް އިން ޔުނައިޓެޑު ލަދުގަންނަވާލައިފި
 
ޕެލަސް އަތުން ލިބުނު ބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑު ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އަށް ވަނަ އަށް ވެއްޓިފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ޕެލަސްގެ ދަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕެލަސް އިން ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެލަސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މައިކަލް އޮލީސޭ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޖިއާން ފިލީޕޭ މަޓޭޓާ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ޕެލަސް އިން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހި އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޓައިރިކް މިޓްޗެލް އެވެ. މެޗުގައި ޕެލަސްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު، 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އޮލީސޭ އެވެ.

މިއީ މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ 13 ވަނަ ބައްޔެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ 35 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ 16 މެޗުންނެވެ. ހަ މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، 13 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ޕެލަސް އަތުން ލިބުނު ބައްޔާއެކު ޔުނައިޓެޑު ވަނީ ލީގު ތާވަލްގެ އަށް ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އަށް ވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަތް ވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ އަށް ވެސް އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ލަނޑުގެ ގޮތުން ޗެލްސީ ކުރި ހޯދަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް