ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 02:37
ސްކޫލް އެސަމްބްލީގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ
ސްކޫލް އެސަމްބްލީގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު
އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭނީ 6 މަސްދުވަސް
 
މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭނީ 26 މެއި 2024ގައި
 
ބޮޑު ޗުއްޓީ މާޗް މަހަށް ބަދަލުކުރުމުން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފަށަނީ އެޕްރީލްގައި

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭނީ 6 މަސްދުވަސްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ސްކޫލްތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާގޮތުން، މީގެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިރާސީ އަހަރުގައި ސްކޫލް ޗުއްޓީއާއި ބަންދުތައް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން ކުރިން 2025 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު އަހަރުގެ އައު ޓާމް ފެށުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، އެއަށް ބަދަލު ގެނެސް މިހާރު ދިރާސީ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ސްކޫލުގެ ބޮޑު ބަންދު ނުވަތަ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަންނަ ތާރީހަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފަށަން އޮތް ނަމަވެސް، މާޗް މަހުގައި ރޯދަ މަސް އަންނާތީ އަދި ރޯދައިގެ ފަހު ދިހައެއް ސަރުކާރުން ބަންދުކުރާތީއާއި އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ، މި ހިނގަމުންދާ 2024 ވަނަ އަހަރު ދިރާސީ އަހަރު ނިމި އަންނަ ބޮޑު ބަންދު ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން މާޗް މަހަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު 2025 ވަނަ އަހަރު އައު ދިރާސީ އަހަރު ފަށާގޮތަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލް ހެދުމާއި ދޭތެރޭގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭނީ 6 މަސް ދުވަހެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 8 އަދި 9 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. މީގެ ކުރިން 3 އަހަރުން އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭ ވަގުތުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައިގެން ދައިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް މި ގެނައި ބަދަލާއެކު އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދަނީ އަހަރަކާއި 8 މަސް ދުވަހެވެ.

ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން، ދިރާސީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާނީ މެއި 26 ގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޓާމް ނިމޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުވެސް އޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނީ 6 މަސް ދުވަހެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ފެށޭނީ އޮކްޓޯބަރު 6 ގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން ނިމޭނީ 2025 މާޗް 6ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
11%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް