ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 10:36
އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗާއެކު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗާއެކު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ޓޯރިނޯ ބަލިކޮށް އިންޓައިން އުފާ ފާޅުކޮށްފި
 
އެއް ވަނައިގައި އިންޓަ އޮތީ 34 މެޗުން 89 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިިޓާލިއަން ލީގުގައި ޓޮރިނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން މޮޅުވެ, ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

މިއީ އިންޓައިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި 20 ވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އިޓަލީގެ މިލާނަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި އޭސީ މިލާނަށްވުރެ ތަށީގެ ގޮތުން ކުރި ލިބުމެކެވެ. އިންޓައިން މިކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ ވެސް މިހެންވެ އެވެ.

ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ކަށަވަރު ކޮށްފައިވާ އިންޓަގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިންޓަ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ދެ ވަަނ ހާފުގަ އެވެ..

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ހަކަން ޗަނޮގްލޫ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އިންޓަގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ޗަނޮގްލޫ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ އިންޓަ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗަށްފަހު ވެސް އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އުފާ ފާޅު ކޮށްފަ އެވެ.

އެއް ވަނައިގައި އިންޓަ އޮތީ 34 މެޗުން 89 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޭސީ މިލާން އޮތީ، 34 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އަށް 65 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ހަތަރު ވަނައިގައި ބޮލޮގްނާ އަށް ލިބެނީ 63 ޕޮއިންޓެވެ. ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ރޯމާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް