ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 08:53
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގުލެއާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ގުލެއާ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ސޮސިއެޑާޑް އަތުން ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނީ ގުލެއާ
 
މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 33 މެޗުން 84 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ސޮސިއެޑާޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 1-0 އިންނެވެ. މޮޅާއެކު ރެއާލަށް ވަނީ އެއް ވަނައިގައި 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

މެޗުގައި ރެއާލުން ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އާޑާ ގުލެއާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޑެނީ ކާވަހާލް އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ސޮސިއެޑާޑްގެ ޓަކެފުސާ ކޫބޯ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ.

މެޗުގައި ރެއާލްގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ، ލޫކަސް ވަޒްކުއޭޒް، ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ، އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ އަދި އެންޓޯނިއޯ ރޫޑިގާ އަަށް ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ ބެންޗުންނެވެ. ޓޯނީ ކްރޫސް އަދި ޖޫޑް ބެލިންހަމް މި މެޗުގައި ނުކުޅެ އެވެ.

މޮޅާއެކު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 33 މެޗުން 84 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ރެއާލަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް