ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:37
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަދި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަދި އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
އާޓެޓާ ދިނީ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ހިތްވަރު!
 
އާޓެޓާ ބުނީ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ކުރިމަތިވި އަދި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދީވާ ކަމަށް

ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ފާޑި ކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅުގައިި، އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އޭނާ އަށް ހިތްވަރު ދީފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވި މެޗަށްފަަހު އެވެ.

އާޓެޓާ ބުނީ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ކުރިމަތިވި އަދި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދީވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއި، ޗެލްސީގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށް، ޓީމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް އާޓެޓާ ބުނީ، ޗެލްސީގައި އޭނާ ކުރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށް އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޗެލްސީން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗަށް ބަލާއިރު، އެ ހަތް މެޗުން ވެސް އެ ޓީމު މޮޅުވުން ހައްގު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބަލިވުމުން ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާނީ ކޯޗަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާއާ ހަވާލު ކުރި އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ އޭރު ވެސް ނަތީޖާ ގޯސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކޮށް، އެ ޓީމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަންގައި ވެސް ޗެލްސީ އަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތައް ނުނެރެވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް