ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 16:49
ބްލޫ ޓައިޑް އޮޕަރޭޝަން
ބްލޫ ޓައިޑް އޮޕަރޭޝަން
ޕޮލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިގެން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
 
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގދ. ފިޔޯރީއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި
 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓް ކަރުދާސް ދެއްކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން އެކަކު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް ޖުމުލަ 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވޯޓް ކަރުދާސް ދެއްކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން އެކަކު އަދި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލައި ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގދ. ފިޔޯރީއިން ދެ މީހަކުކަމަށެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަނުވާކަމަށާއި އިންތިޚާބުދަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

މިއަދު 5:30 އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާއިރު 3 ޖެހުމާ ހަމައަށް 160،158 މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާން ނިކުމެފައެވެ. ޖުމްލަ 602 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 3 ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް